Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – ALGEMENE BEPALINGEN – TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("de AV") bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van Producten die worden aangeboden door het bedrijf SASU ECOM HESS ("het Bedrijf").

1.2 Elke bestelling die op de Bontirebouchon-website wordt geplaatst, impliceert de voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die onderworpen zijn aan het Franse recht. Deze AV vormen daarom een ​​integraal onderdeel van het contract tussen de klant en het bedrijf. Ze zijn volledig tegenstelbaar aan de Klant die verklaart ze te hebben gelezen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud, alvorens de Bestelling te plaatsen.

1.3 Deze AV zijn van toepassing op elke Bestelling die wordt geplaatst door een meerderjarige natuurlijke persoon die handelt als consument. De Klant verklaart dus dat hij een natuurlijke persoon is die ouder is dan 18 jaar en handelt voor doeleinden die niet behoren tot zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit. Hij erkent over de volledige capaciteit te beschikken wanneer hij een Bestelling plaatst en verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe gegevens over zijn identiteit te verstrekken.

1.4 UITSLUITING: Personen die handelen in een professionele hoedanigheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze AVV, d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden die binnen het toepassingsgebied van hun commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit vallen; liberaal of agrarisch, ook als ze handelen in naam of voor rekening van een andere professional.
Professionals die een bestelling bij het bedrijf willen plaatsen, worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

1.5 De ​​AV die op elke bestelling van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op de datum van betaling of van de eerste betaling (in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen door de publicatie van een nieuwe versie op zijn website. Deze AV kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.bontirebouchon.fr en kunnen worden gedownload in pdf-formaat.


Artikel 2 – SLUITING VAN HET ONLINE CONTRACT

2.1. Bestelproces


Om een ​​of meer Producten op de site te kopen, selecteert de Klant elk Product en voegt het toe aan zijn winkelmandje. Zodra zijn selectie compleet is, moet hij zijn winkelmandje bevestigen om verder te gaan met de bestelling (1e klik)

In dit stadium wordt de klant doorgestuurd naar een pagina met:
Een overzicht van de geselecteerde Producten, de bijbehorende prijzen, voorwaarden en leveringskosten. Het is dan aan hem om de inhoud van zijn mandje te controleren en eventueel te corrigeren.
Deze algemene voorwaarden. Het is aan hem om ze aandachtig te lezen alvorens de volledige bestelling te valideren.

Deze validatie van de Bestelling na controle van het winkelmandje en het lezen van de AV (2e klik) vormt het sluiten van het Contract en de Klant erkent dat de 2e klik een betalingsverplichting van zijn kant met zich meebrengt.

De Klant wordt dan doorgestuurd naar de betaalpagina. Hij kan kiezen tussen de verschillende aangeboden betalingswijzen en gaat over tot betaling van zijn Bestelling.

Nadat hij zijn Bestelling heeft gevalideerd en zijn betaling heeft uitgevoerd, ontvangt de Klant op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om zijn account aan te maken, een bevestigingsbericht van het Bedrijf. Dit bericht bevat, in pdf-formaat:
Het overzicht van zijn bestelling (Geselecteerde producten, prijzen, voorwaarden en leveringskosten);
De precieze identificatie van SAS ECOM HESS en zijn activiteit;
het bestelnummer;
De voorwaarden en het herroepingsformulier;
Deze algemene voorwaarden in pdf-formaat.

In geval van niet-ontvangst van de bevestiging van de bestelling, wordt de klant aangeraden contact op te nemen met het bedrijf via het contactformulier op de site.

De Klant ontvangt vervolgens een in elektronische vorm verzonden aankoopfactuur, die de Klant uitdrukkelijk aanvaardt.

De Klant wordt sterk aangeraden om dit bevestigingsbericht en de aankoopfactuur, die hem ook in elektronisch formaat wordt toegestuurd, te bewaren, aangezien deze documenten kunnen worden voorgelegd als bewijs van het Contract.

2.2 Geval van weigering van validatie van de Bestelling door het Bedrijf

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw bestelling om legitieme redenen te weigeren, waaronder bijvoorbeeld:
Bestelling niet in overeenstemming met de AV;
bestelde hoeveelheden die niet overeenkomen met normaal gebruik door een consumentklant;
Niet-betaling van een eerdere Bestelling of lopend geschil met betrekking tot een eerdere Bestelling;
Verdenking van fraude met de bestelling (ondersteund door een hoeveelheid ondersteunend bewijs).


Artikel 3 - SPECIFICATIES EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

3.1 Productspecificaties

De essentiële kenmerken van de goederen en hun respectieve prijzen worden aan de klant ter beschikking gesteld op de websites van de onderneming, evenals, indien van toepassing, informatie over het gebruik van het product.

Hoewel het Bedrijf er redelijkerwijs voor zorgt dat de Specificaties nauwkeurig zijn, worden dergelijke Specificaties, behoudens bepaalde uitzonderingen, zoals prijsinformatie, geleverd door de leveranciers van het Bedrijf. Bijgevolg wijst het Bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de Specificaties.

De specificaties worden in detail en in het Frans gepresenteerd. De Partijen komen overeen dat de illustraties, video's of foto's van de te koop aangeboden Producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van de productaanbieding en hun prijzen staan ​​vermeld op de websites van het bedrijf.

3.2 Productbeschikbaarheid

Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van onze leveranciers. Deze beschikbaarheid van de Producten wordt normaliter aangegeven op de specifieke Productpagina.

Voor zover het bedrijf echter geen voorraad reserveert (behalve in speciale gevallen van producten die in voorbestelling op het productblad zijn aangegeven), biedt het plaatsen van een product in het winkelmandje geen absolute garantie voor de beschikbaarheid van het product en de prijs ervan.

In het geval dat een Product niet meer beschikbaar is na de validatie van de bestelling van de Klant, zal het Bedrijf hem onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen. De Bestelling wordt automatisch geannuleerd en het Bedrijf zal de prijs van het oorspronkelijk bestelde Product terugbetalen, evenals elk bedrag dat in het kader van de Bestelling is betaald.

Als de Bestelling echter andere Producten bevat dan het product dat niet meer beschikbaar is, worden deze aan de Klant geleverd en worden de bezorgkosten niet terugbetaald.


Artikel 4 – PRIJS VAN PRODUCTEN

4.1 Referentieprijzen vermeld op de sites

De referentieprijs van de producten die op de site worden aangeboden, is de prijs die wordt aanbevolen door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger. Anders is het een prijs die wordt bepaald op basis van de prijzen waartegen het Product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van merken die het distribueren. Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe adviesprijs voor het Product meedeelt of zodra de binnen het merkenpanel gehanteerde prijs wordt gewijzigd.

4.2 Wijziging van de prijzen vermeld op de sites

De prijzen van de Producten staan ​​vermeld op de productbeschrijvingspagina's. Ze zijn aangegeven exclusief btw, douanerechten en verzendkosten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De bestelde Producten worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op de site op het moment van validatie van de Bestelling.

4.3 Productprijzen

Voor zover veel Producten op verzoek van de Klanten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden ingevoerd, zijn de prijzen van de via de internetsites verkochte Producten in euro's exclusief belastingen (exclusief btw en douanerechten) tenzij anders aangegeven. Ze worden nauwkeurig bepaald op de pagina's met productbeschrijvingen. Ze worden ook aangegeven in euro's exclusief btw (exclusief btw en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de pagina Productbestelling en exclusief specifieke verzendkosten.

De prijzen van de Producten zijn exclusief invoer-BTW, invoerbelastingen of douanerechten, die bovendien moeten worden betaald en volledig voor rekening komen van de Klant, die als ontvanger van het product aansprakelijk is voor deze belastingen.

De prijzen van het/de Product(en) zijn exclusief de kosten van verpakking, verpakking, verzending, transport, verzekering en bezorging van het/de Product(en) op het afleveradres.

4.4 Betaling van vergoedingen

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte en betaling van invoer-btw tijdens de inklaring van het Product. Hij kan gevraagd worden invoer-btw te betalen. Voor zover deze belasting niet de verantwoordelijkheid van de Vennootschap is, kan zij niet worden verplicht deze belasting terug te betalen.

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch op de factuur berekend. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen in bepaalde gevallen verschuldigd zijn. De Vennootschap heeft geen zeggenschap over deze rechten en bedragen.

Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Het bedrijf nodigt de klant daarom uit om naar deze aspecten te informeren bij de desbetreffende lokale autoriteiten.


Artikel 5 – BETALING VAN DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN

5.1 Tijdstip van betaling

Betaling van de volledige prijs van de Bestelling moet onmiddellijk na validatie van de Bestelling worden gedaan.

De Vennootschap kan bij wijze van uitzondering betaling in termijnen toestaan, in het bijzonder met betrekking tot het te betalen bedrag en de kennis die zij heeft van de betrokken Klant. De Vennootschap is echter niet verplicht dergelijke betalingsvoorwaarden toe te staan. In het geval van een bijzondere situatie kan de klant het verzoek indienen door contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf op het volgende adres contact@bontirebouchon.fr.

5.2 Betalingswijzen

Om zijn Bestelling te betalen, kan de Klant kiezen tussen verschillende betalingswijzen:

Betaling met creditcard:
Alleen bankkaarten gekoppeld aan een bankinstelling in Frankrijk of internationale bankkaarten (Visa, MasterCard, American Express en Maestro) worden geaccepteerd. De Klant garandeert de Onderneming dat hij over de nodige autorisaties beschikt om met de gebruikte kredietkaart te betalen. Hij erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis tot betaling met kaart onherroepelijk is en dat de mededeling van zijn bankkaartnummer een machtiging vormt om zijn rekening te debiteren tot het totale bedrag dat overeenkomt met de bestelde Producten. Het bedrag wordt afgeschreven op het moment van validatie van de Bestelling.
Betalingen met een creditcard worden gedaan via een beveiligd betalingsplatform en de informatie op de gecommuniceerde creditcards profiteert van het SSL-coderingsproces.

Betaling via PayPal
Betaling via Paypal wordt geaccepteerd tot een limiet van € 1.000.
Er wordt benadrukt dat in het geval van gebruik van deze betaalmethode, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Paypal, die beschikbaar zijn op hun site, aan deze AV worden toegevoegd.

Betaling met vouchers en/of promocodes
De aankoopbonnen en/of promotiecodes uitgegeven door het Bedrijf kunnen gebruikt worden om de Bestelling geheel of gedeeltelijk te betalen. Deze vouchers en/of actiecodes zijn slechts één keer geldig. In het geval van een poging tot frauduleus gebruik van de aankoopvouchers en/of promotiecodes, kan het Bedrijf overgaan tot de volledige annulering van de Bestelling.

In het algemeen, in geval van weigering van betalingsautorisatie door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling van de Bestelling, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de genoemde Bestelling op te schorten en/of te annuleren.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de betaalmethoden op te schorten, met name in het geval dat een betalingsdienstaanbieder de gebruikte dienst niet langer aanbiedt of in geval van een geschil met een klant over een eerdere bestelling.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​Bestellingsverificatieprocedure op te zetten om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder zijn medeweten. Als onderdeel van deze verificatie kan de Klant worden gevraagd om het Bedrijf per e-mail of per post een kopie van een identiteitsbewijs, een adresbewijs en een kopie van de bankkaart die voor de betaling is gebruikt, te sturen. Nauwkeurige indicaties over de exacte inhoud van de gevraagde informatie (om de vertrouwelijkheid van zijn gegevens te bewaren) zullen in geval van verificatie aan de Klant worden meegedeeld. De bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de verzonden documenten.


Artikel 6 - LEVERING - DOUANE-INKLARING - ONTVANGST

6.1 Levering

Voordat de bestelling wordt gevalideerd, deelt het bedrijf de klant informatie mee over de verschillende leveringsmethoden en hun respectieve prijzen. Naar aanleiding van de keuze van de leveringsmethode door de Klant, deelt het Bedrijf hem een ​​schatting van de leveringstermijn mee.

Het bedrijf zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het/de product(en) uiterlijk op de geplande leveringsdatum wordt (worden) geleverd. In geval van moeilijkheden verbindt de Vennootschap zich ertoe om snel met de Klant te communiceren om hem hiervan op de hoogte te stellen en samen met hem naar een passende oplossing te zoeken.

Luchttransport, verzending en/of levering van het/de Product(en) zijn volledig voor rekening van de Klant ("Leveringskosten"). Deze leveringskosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijs die aan de Klant wordt gefactureerd bij het plaatsen van de Bestelling. Aan de andere kant zijn eventuele douanekosten niet inbegrepen in de prijs die door het Bedrijf aan de Klant wordt gefactureerd.

Afhankelijk van de door de Klant gekozen methoden, wordt de levering uitgevoerd op het door de Klant opgegeven adres of, indien van toepassing, op een door de Klant gekozen afhaalpunt uit de lijst met beschikbare punten. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om de meegedeelde indicaties voor de levering zorgvuldig te controleren, aangezien hij als enige verantwoordelijk blijft in geval van niet-levering als gevolg van onvolledige of foutieve informatie.

6.2 Douaneafhandeling

Bij aankoop koopt de Klant het product belastingvrij en wordt hij importeur van het gekochte product in zijn hoedanigheid van ontvanger van het Product.

Hij is dan ook met name verantwoordelijk voor het invoerproces en de inklaring van het product bij de lokale douanekantoren. Afhankelijk van de prijs van zijn bestelling kan hem gevraagd worden om douanerechten te betalen (voor Producten met een douanewaarde van meer dan € 150).

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het aangifteproces van douanerechten tijdens de inklaring van het Product. Deze douanerechten, die niet door het Bedrijf aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf. Laatstgenoemde kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van deze rechten.

6.3. receptie

Bij ontvangst van het Product verbindt de Klant zich ertoe te controleren of het Product compleet en niet beschadigd is.

In geval van constatering van een afwijking dient de Klant binnen drie dagen (met uitzondering van feestdagen) na de datum van ontvangst van het Product contact op te nemen met de Klantenservice van het Bedrijf. Elke klacht die na de deadline wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen.


Artikel 7 – HERROEPING

7.1 Principe en deadline

De Klant heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn Bestelling te herroepen. In het geval van een Bestelling van meerdere Producten, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste Product.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode, worden de prijs van het (de) gekochte Product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de Klant blijven.

7.2 Uitsluitingen

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 221-18 tot L. 221-28 van het consumentenwetboek kan dit herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de volgende overeenkomsten:

Levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich waarschijnlijk zullen voordoen tijdens de herroepingstermijn;
Levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd;
Levering van goederen die snel kunnen bederven of vervallen;
Voor de levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd;
Levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de waarde die is overeengekomen bij het sluiten van het contract afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd en die uitdrukkelijk door hem zijn aangevraagd, binnen de grenzen van reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om op de noodsituatie te reageren;
Levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld;
De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten op deze publicaties;
Gesloten tijdens een openbare veiling;

7.3 Modaliteiten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het bedrijf op de hoogte stellen van zijn herroepingsrecht door ofwel het modelformulier in te vullen waarvan het model hieronder is weergegeven, ofwel door een ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin hij zijn voornemen tot herroeping kenbaar maakt binnen de termijn van 14 dagen. hierboven genoemd.

Standaard model herroepingsformulier:

Ter attentie van (naam van de betreffende site), Klantenservice,
Ik, ondergetekende ______, stel u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het Product hieronder:
Productnaam:
Datum bestelling en ontvangst:
Bestellingsnummer :
Trackingnummer opnameverzoek:
Klantnaam :
Klant adres:
Handtekening van de Klant: (enkel in geval van kennisgeving van dit formulier op papier
Datum :

Dit formulier moet naar de Maatschappij worden gestuurd op een van de volgende adressen:
Voor papieren indiening, naar SAS ECOM HESS, Klantenservice, 128 Rue La Boétie, 75008 Parijs.
Voor een elektronische verzending, naar het adres: contact@bontirebouchon.fr

De Klant heeft een periode van 14 dagen vanaf de verzending van de kennisgeving van zijn herroeping om het Product in de originele verpakking aan het Bedrijf terug te sturen, waarbij de retourkosten uitsluitend voor rekening van de Klant zijn.

De Producten moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden teruggestuurd, zodat het Bedrijf ze weer in de verkoop kan brengen. In geval van ontvangst van geopende, gebruikte, onvolledige, beschadigde of vuile Producten, zal het Bedrijf geen enkele terugbetaling doen en kan het zelfs, als het dit nodig en gepast acht, de Klant aansprakelijk stellen voor waardevermindering van het Product.

In het geval van een teruggave van het Product onder de voorwaarden voorzien door de wet en deze AV, zal het Bedrijf alle door de Klant betaalde bedragen terugbetalen, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen na de kennisgeving van herroeping, tenzij het Product niet wordt teruggestuurd daarna. In dit geval zal het Bedrijf pas terugbetalen na ontvangst en verificatie van de staat van het geretourneerde Product.

Deze terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt om de Bestelling te betalen, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel. In geval van betaling met een cadeaubon/promotiecode, wordt de klant terugbetaald door ofwel nieuwe cadeaubonnen/promotiecodes te sturen voor een bedrag dat identiek is aan het bedrag dat in dit formulier is betaald.


Artikel 8 – GARANTIES

8.1 Wettelijke garanties

Het bedrijf blijft aansprakelijk voor conformiteitsgebreken van de goederen in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.217-4 en volgende van het consumentenwetboek, evenals voor verborgen gebreken van de verkochte zaak in overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek .

Wanneer hij handelt in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie (zoals voorzien in de artikelen L.217-4 en volgende van de Consumentenwet), zal de Klant-Consument:
Profiteert van een periode van 2 jaar vanaf de datum van uitgifte om te handelen
Kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel L.217-9 van de Consumentenwet
Is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming gedurende de 24 maanden na de levering van de goederen als het Product nieuw is, en gedurende de 6 maanden na de levering als het Product tweedehands wordt verkocht.

De Klant kan ook beslissen om te handelen in het kader van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, de Klant kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de prijs, in overeenstemming met het artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze wettelijke garanties gelden onafhankelijk van enige contractuele garantie.


Reproductie van toepasselijke teksten

L.217-4 consumentencode
“De verkoper levert goederen die voldoen aan het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

L.217-5 consumentencode
“Het pand is in overeenstemming met het contract:
1° Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig artikel wordt verwacht en, indien van toepassing:
- als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
- als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2° Of als het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. »

L.217-9 consumentencode
“In het geval van een gebrek aan overeenstemming, kiest de koper tussen de reparatie en de vervanging van het goed. De verkoper mag echter niet handelen volgens de keuze van de koper als deze keuze een kennelijk onevenredige kost met zich meebrengt ten opzichte van de andere methode, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de koper is gekozen. »

L.217-12 consumentencode
“De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door twee jaar vanaf de levering van de goederen. »

1641 van het Burgerlijk Wetboek
"De verkoper is gebonden aan de garantie wegens de verborgen gebreken van de verkochte zaak die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of zou hebben betaald minder als hij ze had gekend. »

1648 van het Burgerlijk Wetboek
“De vordering die voortvloeit uit verlossende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. […]”


8.2 Fabrieksgarantie

Bepaalde Producten die op de Site te koop zijn, profiteren van een contractuele garantie die wordt verleend door de leverancier of fabrikant van het Product, waarbij het Bedrijf geen directe partij is.

Het bestaan ​​van dit type garantie wordt, indien van toepassing, vermeld op de specifieke productpagina.
Indien de Klant een beroep wenst te doen op deze garantie, dient hij het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de Klantenservice en zelf de voorwaarden voor de toepassing van de garantie te raadplegen, die doorgaans in de doos van het Product zijn ingesloten.

Er wordt aan herinnerd dat het voordeel van de Fabrieksgarantie de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de wettelijke conformiteitsgarantie en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken niet uitsluit.


Artikel 9 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de commerciële relatie verzamelt de Vennootschap, verwerkingsverantwoordelijke, een aantal verplichte persoonsgegevens (waaronder met name naam, voornaam, leveringsadres, enz. die met een asterisk worden vermeld) die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van de Bestelling, het beheer van de commerciële relatie, de productie van statistieken en de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van het Bedrijf. Ze worden 5 jaar bewaard vanaf het einde van het Contract.

Het feit dat de Klant deze informatie niet meedeelt, zou het onmogelijk maken om zijn Bestelling te verwerken.

Deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik door het Bedrijf, maar kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan de uitvoering van de dienst, met inbegrip van met name die welke zorgen voor de levering van de Producten of voor de verwerking van betalingen.

Met betrekking tot deze persoonsgegevens heeft de Klant verschillende rechten:
Recht op toegang tot hem betreffende persoonsgegevens;
Recht op rectificatie en verwijdering indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of indien het verzamelen, gebruiken, meedelen en bewaren van bepaalde gegevens verboden is;
Recht om de gegevensverwerking te beperken, op voorwaarde dat dit verzoek naar behoren gerechtvaardigd is en het Bedrijf er niet van weerhoudt om te voldoen aan zijn reglementaire en wettelijke verplichtingen;
Recht van verzet tegen de verwerking van gegevens (in het bijzonder in het geval van verwerking voor commerciële prospectie)
Recht om post mortem richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonsgegevens
Recht om toestemming voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingen in te trekken (verwerkingen die zijn uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming blijven rechtmatig)
Recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Klant een verzoek richten aan het Bedrijf door middel van:
een brief gericht aan het bedrijf SAS ECOM HESS, 128 Rue La Boétie, 75008 Parijs.

De aanvraag moet het e-mailadres, de naam, de voornamen, het postadres van de Klant vermelden en moet vergezeld gaan van een kopie van zijn dubbelzijdig identiteitsbewijs.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt hem een ​​reactie toegezonden.


Artikel 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders specifiek vermeld op de pagina van een Product, houdt de verkoop van Producten op de site geen enkele overdracht van intellectuele eigendom op de verkochte Producten in.

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf of hun oorspronkelijke eigenaar. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV.


Artikel 11 - OVERMACHT

Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen hieronder in het geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die zijn uitvoering zou verhinderen. Het bedrijf zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.


Artikel 12 – UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande andersluidende bepalingen hierin, kan het bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het/de product(en) door de klant, met inbegrip van in het bijzonder een wijziging of wijziging van de/ Product(en) niet geautoriseerd door het bedrijf.


Artikel 13 – SCHORSING – BEËINDIGING VAN DE ACCOUNT

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het account op te schorten of te beëindigen van een Klant die in strijd handelt met de bepalingen van de AV, of in het algemeen met de toepasselijke wettelijke bepalingen, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoeding die het Bedrijf kan vragen.

Elke persoon wiens account is geschorst of gesloten, mag later geen bestelling plaatsen of een nieuw account aanmaken op de Site, zonder de voorafgaande toestemming van het Bedrijf.


Artikel 14 – ARCHIVERING – BEWIJS

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

Tijdens elke bestelling wordt het besteloverzicht per e-mail naar de klant gestuurd en op de website van het bedrijf gearchiveerd.

De communicatie tussen de Vennootschap en de Klant wordt gearchiveerd in geautomatiseerde registers die gedurende 5 jaar onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. Deze registers, waarin uitwisselingen worden vastgelegd op een betrouwbare en duurzame drager, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Klant en de Onderneming. Ze kunnen worden voorgelegd als bewijs van het contract.

De archivering van mededelingen, van de bestelling, van de details van de bestelling, evenals van de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager om een ​​getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van de burgerlijk Wetboek. Deze informatie kan worden voorgelegd als bewijs van het contract.

De Klant heeft toegang tot de gearchiveerde elementen op eenvoudig verzoek aan het adres contact@bontirebouchon.fr.


Artikel 15 - NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE AVV

Als een van de bepalingen van deze AV nietig is, wordt deze als ongeschreven beschouwd, maar leidt dit niet tot de nietigheid van alle contractuele bepalingen.

Enige tolerantie van de kant van het Bedrijf, bij de toepassing van alle of een deel van de verbintenissen die zijn aangegaan onder deze AV, ongeacht de frequentie en duur, kan geen wijziging van de AV vormen, noch enig recht voor de Klant genereren.


Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van problemen staat de Klantenservice tot uw beschikking om een ​​minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een rechtstreekse oplossing met de Klantenservice, heeft de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting opgericht dat bedoeld is om eventuele klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen. Het platform stuurt deze klachten vervolgens door naar een bevoegde nationale bemiddelaar. U krijgt toegang tot dit platform door de volgende link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.